Ametistens förskola i Helsingborg

Vi på Ametistens förskola sätter ditt barn i fokus och bemöter det på barnets villkor. Vi arbetar med att väcka och utmana ett intresse och en nyfikenhet för det livslånga lärandet. Ametistens förskola är en 5-årsgrupp med åtta pedagoger. Välkommen!